Werkwijze

In een eerste, gratis, kennismakingsgesprek kijken we of er een klik is en kan ik een beeld vormen van de coaching vraag.

Als duidelijk is dat we met elkaar verder willen zal ik je vragen een formulier in te vullen. Daardoor ontstaat er een meer gedetailleerd beeld van jou, jouw vraag en jouw:

  • (Beperkende) Overtuigingen;
  • Ondersteunende of remmende factoren;
  • Stressfactoren;
  • Persoonlijke eigenschappen en vaardigheden;
  • Gewenste resultaten op de lange en korte termijn.

´De uitgebreide intake aan de hand van het formulier bracht al mooi inzicht en structuur (Annerieke).´

Daarna starten we met het coaching traject. Hierbij gaan we in op:

  • Het verder specificeren van de coachvraag (het ingevulde formulier is daarbij het uitgangspunt)
  • Wat de gewenste situatie is?
  • Het opstellen van het doel en het actieplan om de gewenste situatie te bereiken
  • Exploreren van de beperkende overtuigingen
  • Afsluiting en reflectie

Bij elke fase in het traject gebruik ik mijn kennis van en ervaring met NLP, TA en Systemisch werk. Welke oefeningen ik inzet hangt af van de coachvraag en van de persoonlijke voorkeur van de coachee. Tussen twee sessies in kan het zijn dat ik oefeningen of opdrachten meegeef waar je zelf mee aan de slag kunt gaan.

Hoewel de lengte van het traject varieert en afhankelijk is van de coachvraag, is mijn ervaring is er dat er meestal zes sessies van 1,5u nodig zijn.

Bij de menuoptie Aanbod is te lezen: