Wat is Transactionele Analyse (TA)?

TA is een systeem om:

  • Menselijk gedrag te begrijpen;
  • Te proberen menselijk gedrag te veranderen;
  • Menselijk gedrag te voorspellen.

Geloof in eigen verantwoordelijkheid en in het zelfsturend vermogen van mensen zijn de pijlers onder het denken en doen vanuit de TA. Het biedt een praktische, heldere theorie die voor iedereen te begrijpen is.

TA is onder meer bekend van het basisprincipe ‘Ik ben OK, Jij bent OK’ en van concepten als de Dramadriehoek, Ego-toestanden, Miskenning, Script en Symbiotische relaties. Op deze website kun je meer lezen over TA.

Toepassing tijdens het coachen

Tijdens het coachen maak ik gebruik van de theorie van de Transactionele Analyse door in te zoomen op de Ouder-, Kind-, en Volwassen egotoestanden. Je krijgt meer inzicht in de manier waarop je reageert. Bij het exploreren van de beperkende overtuigingen onderzoeken we:

  • Welke script besluiten hier mogelijk aan ten grondslag liggen;
  • Welke basisprincipe jij hanteert ( bijv. Jij bent Oke, Ik ben niet Oke);
  • Of er sprake is van symbiotische relaties;
  • Welke drivers en stoppers er aan ten grondslag liggen;
  • Of de dramadriehoek relevant is.

NB Niet in alle gevallen zal de theorie expliciet benoemd worden.

Oorsprong

TA is een sociale psychologie die is ontwikkeld door Eric Berne in de jaren ’50 en ’60 van de twintigste eeuw.