Wat is NLP?

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren is een methode op het gebied van communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Hiermee wordt de relatie beschreven tussen innerlijke beleving en expressie (taal en non-verbaal gedrag) en het beïnvloeden hiervan. Het wordt gedefinieerd als ‘de wetenschap die zich bezighoudt met het bewust maken van onbewuste processen’.

  • Neuro heeft betrekking op het brein en het zenuwstelsel. We ervaren de wereld om ons heen door middel van onze zintuigen, die direct of indirect ons neurologisch systeem activeren. 
  • Linguïstisch gaat over het gebruik van taal. Taal is een belangrijk middel om te communiceren. Het verwijst naar de rol die taal speelt om ervaringen in ons neurologisch systeem vast te leggen en er over te communiceren. Met taal geef je uitdrukking aan je innerlijke beleving en door taal kun je ook je innerlijke beleving beïnvloeden.  
  • Programmeren heeft betrekking op het vastleggen van ervaringen over alles wat je ervaart en dus ook leert of geleerd hebt. Het verwijst naar de manier waarop ervaringen in ons neurologisch systeem worden vastgelegd en hoe dit ons handelen beïnvloedt*).  *) Alhoewel we weten dat de processen in het brein natuurlijke vele malen complexer verlopen dan de programmering van een computer, is de term gehandhaafd en verwijzen we hiermee naar de manier waarop ons brein onze ervaringen ‘codeert’ of opslaat. Het houdt in dat we in staat zijn om het leven van onszelf en anderen te veranderen door het te leren anders aan te sturen, alsof je jezelf opnieuw programmeert.

Deze uitleg is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor NLP. Ook op deze website kun je meer lezen over wat NLP is.

Toepassing tijdens het coachen

In mijn coachingspraktijk gebruik ik verschillende NLP oefeningen. Bijvoorbeeld oefeningen die:

  • Er voor zorgen dat je minder last hebt van beperkende overtuigingen;
  • Inzicht geven in waar bepaalde gevoelens vandaan komen en hoe jij dit anders kunt gaan ervaren;
  • Er voor zorgen dat je anders met een dilemma omgaat.

De NLP oefeningen hebben mij duidelijk gemaakt: Waarom ik me zo verantwoordelijk voel; Waarom ik zo hard moet werken van mezelf en waarom ik zo oordeel. Ik ben echt veranderd (Xandra 2023)’

‘Het visualiseren met NLP opdrachten gaf me veel inzicht (Jeroen 2023).’

Door een aantal NLP oefeningen heb ik nu concrete handvaten om mij beter zichtbaar te maken binnen mijn team (Annerieke 2022)’

Hoe is NLP ontstaan

NLP is in de jaren 70 ontstaan toen twee jonge wetenschappers, dr Richard Bandler en dr. John Grinder, mensen bestudeerden die opvallend succesvol waren in hun werk. Ze gingen op zoek naar de structuren die deze mensen succesvol maakten. Die structuren werden ondergebracht in modellen en technieken, die konden worden overgedragen aan mensen die ook succesvol wilden zijn. Op die manier konden de structuren doelgericht, snel en effectief worden aangeleerd.

NLP is nog altijd in ontwikkeling: er worden constant nieuwe modellen en technieken aan toegevoegd.