Ervaring

Eén van de taken van een scrummaster is het coachen van het team. Dat doe ik zowel individueel als het team als geheel. Ik heb ervaren dat ik er veel voldoening aan beleef om mensen individueel te coachen. Daarom ben ik de Effectieve Professionele Communicatie van Phoenix Opleidingen gaan doen.

Na het eerste jaar van de drie-jarige Phoenix opleiding ben ik gestart als Coach binnen mijn organisatie. Behalve het coachen van mijn IT-team(leden) coach ik nu collega’s uit verschillende vakgebieden en met verschillende achtergronden. Bij Testimonials kun je lezen hoe andere mensen het coaching traject ervaren hebben.