Net op tijd!

Hoe Sanne in haar coachingstracject geleerd heeft zich niet verantwoordelijk te voelen voor zaken waar ze geen verantwoordelijkheid voor draagt